Sebekázeň je nepochybně jednou z nejtěžších věcí. Jako mladý kazatel vždy hledám rady u mužů a žen, kteří žili velmi ukázněné životy. Nedávno jsem procházel písemné práce z doby, kdy jsem byl na semináři, a našel jsem krátký článek od Johna MacArthura, kde odpovídá na tuto otázku:

Prakticky vzato, jak si vypěstovat ukázněný přístup k životu?

John MacArthur odpověděl takto:

Zde je několik věcí, které mi během let pomohly:

  • Zorganizujte si čas

Udělejte si plán, který vám bude vyhovovat, ať už podrobný nebo obecný, a držte se ho. Napište si seznam věcí, které potřebujete stihnout vyřídit či udělat. Používejte diář, kam si zapisujte své každodenní plány, nebo si pořiďte program na osobní správu informací. Určitě vám to pomůže. Ale zorganizujte si čas, i kdyby to znamenalo, že si napíšete schůzky a to, co potřebujete udělat, na malý kousek papíru. Je prostou skutečností, že jestli nebudete mít kontrolu nad svým časem vy, pak to bude vše ostatní (a také to budou všichni ostatní), čemu (a komu) bude váš čas podřízen.

  • Nesnažte se o to být neustále zabaveni

Když máte volný čas, dělejte věci, které jsou produktivní, ne jen ty, které vás pouze zabaví. Přečtěte si dobrou knihu, poslouchejte klasickou hudbu, jděte se projít nebo si s někým promluvte. Jinými slovy, naučte se zabavovat se věcmi, které jsou podnětné, stimulující a kreativní. Věci, které nemají žádnou přidanou hodnotu krom toho, že vás zabaví, k vaší pohodě přispějí jen velmi málo a budou vám jen velmi málo ku prospěchu.

  • Choďte včas

Jestli někde máte být v daný čas, buďte tam včas. Apoštol Pavel zmiňuje správné využívání času jako známku skutečné duchovní moudrosti: „Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou zlé“ (Ef 5:15-16). Dochvilnost je známkou organizovaného života. Ukazuje na člověka, která má své touhy, aktivity a povinnosti pod kontrolou. Dochvilností také ukážete, že si uvědomujete důležitost druhých a že si vážíte jejich času.

  • Dodržujte své slovo

„Nepouštěj se do něčeho, co nemůžeš zvládnout,“ říkal si mladý George Washington, „ale dbej na to, abys dodržel své slovo.“ Jestliže řeknete, že něco uděláte, udělejte to – tehdy, kdy jste řekli, že to uděláte, a tak, jak jste řekli, že to uděláte. Když se k něčemu zavážete, svůj závazek dodržte. Tento přístup vás povede k tomu, abyste si zvážili, zda máte na danou věc čas a zda jste ji schopni uskutečnit. Ve chvíli, kdy se k něčemu zavážete, sebekázeň vám pomůže tento závazek dodržet.

  • Nejtěžší úkoly dělejte jako první

Většina lidí dělá pravý opak a tráví čas jednoduššími, méně důležitými úkoly. A když jim pak dojde čas (a energie), ty složité a opravdu důležité úkoly zůstanou nedodělané.

  • Dokončete, co jste začali

Životy některých lidí jsou smutnou litanií nedodělaných projektů. Slovy básníka Johna Greenleafa Whittiera: „Ze všech slov jazyka či pera jsou nejsmutnější tato: ‚Mohlo to být!‘“

Když něco začnete, dokončete to. Právě to je důležitým klíčem k rozvíjení sebekázně.

  • Přijímejte napomenutí

Napomenutí pomáhají k rozvinutí sebekázně tím, že vám ukáží, čemu se potřebujete vyhnout. Proto je třeba napomenutí neodmítat, ale s radostí je přijímat. Šalomoun napsal: „Poslechni radu, přijmi naučení, abys nakonec zmoudřel“ (Př 19:20); a „Ucho, které poslouchá životadárné pokárání, bude zůstávat mezi moudrými. Kdo si nevšímá naučení, opovrhuje svou duší, ale kdo poslouchá pokárání, získává rozum“ (Př 15:31-32).

  • Učte se žít v sebezapření

Naučte se říkat ne svým pocitům a momentálním touhám. Občas si odepřete požitky a radosti, které jsou pro vás jinak naprosto v pořádku. Odepřete si po jídle dezert. Dejte si sklenici ledového čaje, ne ten banánový šejk, který máte tak rádi. Nedejte si tu koblihu, která vás tak zaujala. Tímto odepřením našemu tělu vždy připomeneme, kdo je tady šéf.

  • Přijměte zodpovědnost

Dobrovolně se uvolte, že uděláte věci, které je třeba udělat. To vás donutí dostatečně si život zorganizovat, abyste na takovéto projekty měli čas.

Přestože nemusíme být tak zaneprázdnění, jako je John MacArthur, všichni bychom měli usilovat o to, abychom žili ukázněné životy. Věřím, že nám těchto devět tipů pomůže v naší snaze těšit Krista i tím, jak využíváme čas.

 

Jordan Standridge

Jordan je pomocným pastorem ve sboru Immanuel Bible Church ve virginském Springfieldu, kde vede službu vysokoškolákům. Také je zakladatelem biblické školy The Foundry Bible Immersion. Jeho osobní blog můžete najít na adrese surrender.us.