INFORMACE O STUDIU

Nezbytné předpoklady pro přijetí
 • Přihláška
 • Seznámení se s vyznáním víry ČBI
 • Svědectví o víře v Ježíše Krista
 • Fotografie (jako na pas nebo občanský průkaz)
 • Hodnocení uchazeče o studium vyplněné pastorem/starším sboru
 • Zaplacení registračního poplatku (do 31.7. = 200 Kč | po 31.7. = 500 Kč)

Přihláška

Přihláška ke studiu musí být odevzdána online do konce měsíce července v daném kalendářním roce.

Při posuzování uchazečů o studium hodnotí ČBI studentovu osobní a duchovní způsobilost. ČBI si vyhrazuje právo na ukončení studia jakéhokoli studenta, u něhož se i po přijetí ukáže, že postrádá tyto nezbytné předpoklady. Při posuzování přihlášky se ČBI zaměří na zjištění, zda uchazeč touží růst ke křesťanské zralosti.

Seznámení se s vyznáním víry ČBI

Student je povinen si přečíst celé vyznání víry ČBI.

Svědectví o víře v Ježíše Krista

Student je povinen napsat na jednu stranu A4 svědectví o tom, jak ho Ježíš Kristus spasil. Svědectví by mělo zahrnovat  život před znovuzrozením, jak jste se obrátili ke Kristu, jaké vnímáte své povolání do služby a co Vás motivuje ke studiu na Českém biblickém institutu. Svědectví student nahraje v souboru .docx nebo .pdf během vyplňování přihlášky.

Fotografie

Student je povinen si obstarat digitální fotografii jako na pas nebo občanský průkaz. Fotografii student nahraje v souboru .jpg nebo .png během vyplňování přihlášky.

Hodnocení uchazeče o studium vyplněné pastorem/starším sboru

Studentova přihláška je nekompletní, dokud s ní nebude možné spojit i online formulář vyplněný pastorem nebo jiným duchovním vedoucím sboru. Pastor nebo jiný duchovní vedoucí má v tomto formuláři zodpovědět řadu otázek o uchazeči. Vyplnění hodnocení  je velice důležité, protože bychom rádi spolupracovali na  duchovním rozvoji a růstu uchazeče. Poslouží́ nám k utvoření si lepšího náhledu do charakteru tohoto zájemce o studium.

Odkaz na formulář ZDE

Poplatky

Školné, které si studenti platí, představuje pouze malý podíl skutečné ceny studia na ČBI. Pro činnost ČBI je nezbytná soustavná podpora jednotlivců a sborů.

Ceny studia platné na rok 2023/2024 naleznete níže. Cena programu zahrnuje také poznámky ke kurzům, vybranou literaturu, stravu, ubytování a účast na absolventském obědě v doprovodu jedné další osoby. V případě nevyužití těchto služeb nebo neúčasti nebudou poplatky vráceny.

Zaplacení registračního poplatku

Jedná se o jednorázový nevratný poplatek ve výši Kč 200,-. Po vyplnění přihlášky je potřeba poslat registrační poplatek bankovním převodem. Do zprávy pro příjemce napište: Registrační poplatek, jméno a příjmení. V případě, že vyplníte svůj přihlašovací formulář po datu 31. 7., poplatek se zvyšuje na Kč 500,-.

Ceník
CENA ZA CELOROČNÍ PROGRAM: ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY (1, 2)
 • Jednorázová platba – 5.000,- Kč za každý školní rok
  Termín splatnosti: první studijní víkend v září
 • 10 měsíčních splátek – 5.500,- Kč za každý školní rok
  První splátka: 1.000,-
  Zbývající splátky: 9 x 500,- (Celkem 5.500,-Kč)
  Platba: předem na účet
CENA ZA CELOROČNÍ PROGRAM: ÚVOD DO BIBLICKÉHO PORADENSTVÍ
 • Jednorázová platba – 5.000,- Kč za každý školní rok
  Termín splatnosti: první studijní víkend v září
 • 10 měsíčních splátek – 5.500,- Kč za každý školní rok
  První splátka: 1.000,-
  Zbývající splátky: 9 x 500,- (Celkem 5.500,-Kč)
  Platba: předem na účet
CENA ZA CELOROČNÍ PROGRAM: BIBLICKÉ PORADENSTVÍ (1, 2)
 • Jednorázová platba – 5.500,- Kč za každý školní rok
  Termín splatnosti – první studijní víkend v září
 • 10 měsíčních splátek – 6.000,- Kč za každý školní rok
  První splátka: 1.050,-Kč
  Zbývající splátky: 9 x 550,- (Celkem 6.000,-Kč)
  Platba:  předem na účet
CENA ZA CELOROČNÍ PROGRAM: VÝKLAD A KÁZÁNÍ BIBLE (1, 2)
 • Jednorázová platba – 5.500,- Kč za každý školní rok
  Termín splatnosti – první studijní víkend v září
 • 10 měsíčních splátek – 6.000,- Kč za každý školní rok
  První splátka: 1.050,-Kč
  Zbývající splátky: 9 x 550,- (Celkem 6.000,-Kč)
  Platba:  předem na účet
Bankovní informace

CZK účet: 2501266316/2010
EURo účet: 2401266319/2010

Do zprávy pro příjemce napište: Registrační poplatek, jméno a příjmení nebo Platba za studijní program, jméno a příjmení v případě platby studijního programu.

Základní počítačová gramotnost

Student musí umět zacházet s počítačem, aby dokázal vypracovávat domácí úkoly a základně se orientovat na online vzdělávací platformě Canvas, na které se nachází veškeré studijní poznámky a vyplňují se testy nebo úkoly.