UČITELÉ

Všichni členové našeho učitelského sboru jsou na plný úvazek zaměstnáni ve službě. Jsou to muži, kteří nejen mají potřebnou teologickou kvalifikaci, ale jsou také zkušenými pastory a učiteli Božího Slova.

BC. ALOIS KLEPÁČEK, M.A., ŘEDITEL ČBI

Alois byl v roce 2009 řádné ordinován do pastorační služby. Nyní slouží jako pastor/starší ve sboru BSK Kroměříž, kde také více než deset let žije se svou ženou a dvěma dcerami. Absolvoval Universitu Mateja Bela (UMB), kde na katedře Evangelikální teologie a misie (KETM) studoval Evangelikální teologii a misii (Bc.) Následně absolvoval studia na EBTC v Berlíně, kde dokončil Master of Arts (M.A.) v Novozákonních studiích. Je také jedním ze zakladatelů vydavatelství Didasko.

ANTONÍN VÁHALA, PH.D.

Antonín se přistěhoval do Olomouckého kraje, aby mohl založit sbor a zároveň učit na Českém biblickém institutu v Kroměříži. Má ženu a sedm dětí. Uvěřil ve Spojených Státech, kde také vystudoval M.Div. a Th.M. na Southeastern Baptist Theological Seminary. Svou doktorskou disertační práci (Ph.D.) v oboru historie české reformace obhájil na New England Universitě v Armidale (Austrálie). 

BC. MOJMÍR ADÁMEK

Mojmír vystudoval evangelikální teologii na Univerzitě Mateja Bela na Slovensku (Bc.). Nyní studuje teologii na magisterské úrovni v Německu (EBTC) a obor Klasická řečtina v Brně (MUNI). Slouží v BSK Kroměříž. Je šťastně ženatý s manželkou Kristy.

JOSHUA RICHERT

Josh vyrůstal v křesťanské rodině ve Spojených státech. V Pána Ježíše uvěřil v dětství. Po střední škole studoval teologii na Shasta Bible College a bakalářské studium v oboru „křesťanská služba“ dokončil na Masters International School of Divinity. Ve svém sboru Cornerstone Bible Church v Kansasu se jako stážista dva roky připravoval na pastorační službu. V roce 2014 se přestěhoval do České republiky, aby učil angličtinu a aktivně se zapojoval v místním sboru. S manželkou a synem bydlí v Kroměříži, kde od roku 2020 slouží jako starší ve sboru BSK Kroměříž.

 

ING. MEINOLF MELLWIG

Je německý misionář, který slouží v Česku od roku 1994. Od roku 1995 se podílel na zakládání sboru v Ostravě-Poruba. V nynější době zakládá již druhý sbor a to v Berouně. Meinolf slouží také jako jeden z čelních představitelů Křesťanských sborů. Se svou manželkou mají pět děti.

 

EXTERNÍ UČITELÉ

MILAN BULÁK, M.A.

Milan studoval na Jacksonville College a Baptist Missionary Association Theological Seminary (A.Div., BAR, M.A.). Nyní slouží jako kazatel ve sboru v Jílovém u Děčína. Je ženatý a s manželkou Alinou mají jedno dítě a další na cestě.

RADEK KOLAŘÍK, M.A.

Radek slouží od roku 2004 v Kuřimi a je z Boží milosti zakládajícím pastorem sboru Křesťané Kuřim. Absolvoval Liberty University (B.S.) a nyní dokončil studia na European Bible Training Centrum v Berlíně (M.A.). S manželkou vychovávají pět dětí.

JOHN DOSTÁL, M.DIV.

John nyní slouží jako ředitel organizace s názve 360 º Rethink s.r.o. Vystudoval Trinity International University (B.A.) a také Southern Baptist Theological Seminary (M.Div.). Slouží v pastorační službě více než 10 let. V roce 2011 se rozhodl sloužit zde v České republice skrze Abassadors of Grace International a Grace fellowship Church. Je certifikovaným biblickým poradcem v rámci Asociace certifikovaných biblických poradců (ACBC). Se svou manželkou mají pět dětí.

JOSHUA EHLERS, M.DIV.

Josh vystudoval Palm Beach Atlantic University (BA) a také Southern Baptist Theological Seminary (M.Div.). V roce 2020 byl vyčleněn ke službě evangelia sborem Pleasant Valley Community Church. Josh působil jako pastor v USA, ale v roce 2020 se přestěhoval do České republiky, aby pomohl zakládat nové sbory a učit na Českém biblickém institutu. Jeho manželka pochází z Moravy a spolu vychovávají 3 malé děti.

MARCUS DENNY, M.DIV.

Marcus slouží jako prozatimní pastor Biblického sboru křesťanů v Kladně. Absolvoval Whitworth University (B.S.), The Master’s Seminary (M.Div.) a v roce 2007 byl ordinován pro službu nesení evangelia sborem Cornerstone Bible Church. Během studia a po své ordinaci sloužil jako pomocný pastor v CBC. Od roku 2009 slouží v České republice jako zakladatel sborů. Má ženu a tři dcery.

JONATHAN MOORHEAD, PH.D.

Jonathan vystudoval Dallas Theological Seminary (Ph.D.) a The Master’s Seminary (Th.M. a M.Div.). Byl ordinován do služby evangelia v roce 2008. Následně začal sloužit v Rusku v Samaře v Centru pro biblické vzdělávání, kde sloužil až do roku 2014. Na tomto semináři vyučoval církevní historii, apologetiku a teologii. V roce 2016 se s rodinou přestěhovali do Čech, aby pomohli s výukou na Českém biblickém institutu. Je také certifikovaným biblickým poradcem v rámci Asociace certifikovaných biblických poradců (ACBC). Zároveň slouží ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Kuřimi. Je ženatý a má pět dětí.