O ČESKÉM BIBLICKÉM INSTITUTU

Český biblický institut (ČBI) je biblická škola, která se snaží pomáhat církvím tím, že vybavuje jejich členy k dílu služby. Český biblický institut je zřízen v rámci organizace Didasko z.s. a funguje jako služba místního sboru BSK v Kroměříži, kde původně vznikla pro růst členů církve, ale později se její působení rozšířilo i za hranice Kroměříže.

Většina kazatelů a aktivních členů církve nemá možnost přerušit na delší dobu svou službu nebo povolání, aby mohli projít hlubší biblickou průpravou. ČBI je biblická škola určená speciálně pro lidi v tomto postavení: výuka probíhá kombinací dálkového a prezenčního studia, a přitom nabízí solidní teologické vzdělání.

ČBI je členem The Master’s Academy International (TMAI) – celosvětového sdružení podobně zaměřených biblických vzdělávacích center.