Připravit věrné k dílu služby

Výkladové kázání

Výkladové kázání

Místní církev

Místní církev

Celosvětová misie

Celosvětová misie

Osobní svatost

Osobní svatost

Studujte s námi

MOMENTÁLNĚ NEPŘIJÍMÁME

NOVÉ PŘIHLÁŠKY

 

Základy křesťanské víry 1

Základy křesťanské víry 2

Výklad a kázání Bible 1 & 2

ČLÁNKY Z BLOGU

Nic nemůže nahradit kázání

„Vše začíná u Boha. Vidíme jeho dílo a působení ve světě – ve stvoření, v záchraně a v prozřetelnosti. Je zde neomylná kniha, Bible, napsaná prostými muži unášenými Duchem Svatým. Boží povolání, tajemství prozřetelnosti, rodina, církev, touha, potěšení, povinnost. Zrodí se kazatel…

Náš Bůh naslouchá

„Máme přístup. Bůh očekává, že se skrze víru upneme na jeho Syna a budeme s důvěrou předstupovat před jeho trůn. Náš Bůh naslouchá. Slyší naše modlitby. Na co čekáte?“

VAŠI RADOST VÁM NIKDO NEVEZME

„Ježíš promlouval ke zmateným učedníkům způsobem, který i přes uplynulá staletí upevňuje také naši vrtkavou radost. A ne náhodou, byl to jeho záměr: „Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna“

ZEMŘEL, ABY JI ZÍSKAL

„Co znamená, že Kristus za mě zemřel? Když byl místo mě přibit na dřevo, kde mu selhávaly plíce a tekla jeho krev, co mi tím vydobyl?“

Čtěte Bibli ve své úzkosti

Ježíš předpokládá, že pravda – tedy důvody, argumenty, fakta – ovlivňují naše emoce a formují je. Úzkost je emoce. Nevychází z našeho rozhodnutí. Nerozhodujeme se pro ni dobrovolně. Prostě se nás zmocní. Ježíš v 6. kapitole Matouše staví proti úzkosti pravdu, fakta, zaslíbení a důvody.