PROČ STUDOVAT NA ČESKÉM BIBLICKÉM INSTITUTU

Stejně jako dříve i dnes církev potřebuje připravovat muže a ženy pro službu. Aby byli křesťané a vedoucí pracovníci řádně připraveni pro tak velký úkol, jakým je služba v církvi, musí svoji službu zakládat na Bohem inspirovaném a bezchybném Slově. Proto se upřímně a pokorně snažíme podílet na vzdělávání Kristových služebníků v místních církvích.

Český biblický institut je jedinečný tím, že sídlí v místním sboru. V některých školách probíhá teologické vzdělávání nezávisle na církvi, což může způsobit propast mezi teologickými poznatky a jejich praktickým uplatněním. Snažíme se proto zdůrazňovat, že naučené poznatky je třeba převádět do praxe.

Studenti ČBI budou vedeni k tomu, aby přijímali Boží Slovo jako rozhodujícího a spolehlivého průvodce křesťanským životem a službou. V rámci studijních programů budou rozvíjet své schopnosti do hloubky studovat Bohem inspirované a bezchybné Slovo a správně mu rozumět. Budou také vedeni k posilování posvěceného charakteru v osobním životě i službě. Studenti programů druhého a třetího stupně se budou učit, jak vykládat Boží Slovo.

VÝHODY

Služebníci v církvi si obvykle nemohou dovolit zanechat své služby nebo dokonce pracovního místa kvůli dosažení biblického vzdělání. Harmonogram ČBI je jedinečný tím, že je připraven právě pro ně, protože v sobě kombinuje distanční vzdělávací program, školní výuku jednou měsíčně a spolupráci s místní církví.

CÍL

Oslavit Pána Ježíše Krista tím, že budeme sloužit místním církvím a spolupracovat s nimi na vyučování a přípravě věrných mužů a žen k dílu služby.