BIBLICKÉ PORADENSTVÍ 1 & 2

Tento studijní program je navržen tak, aby naučil studenty, jak správně vykládat Písmo a jak tyto pravdy uvádět v milosti a v pravdě do každodenního života, do evangelizace, poradenství a učedníkování. Záměr programu je vybavit studenta k praktické schopnosti biblického poradenství, které stojí na biblických základech.

Tento program je určen absolventům Základy křesťanské víry či podobného programu, mužům a ženám, kteří touží růst v porozumění Božího slova, a kteří chtějí Božím slovem sloužit dalším.

Školní rok trvá 10 měsíců, během nichž studenti absolvují 10 intenzivních víkendových kurzů (vždy jednou měsíčně – pátek večer a sobota).

* V roce 2023 nebude probíhat výuka tohoto programu, proto do něj letos nepřijímáme přihlášky.

** Máte-li zájem o jiný studijní program, můžete se do něj zapsat ZDE.

PROGRAM BIBLICKÉ PORADENSTVÍ 1

PŘEDMĚTY PROGRAMU:

  • Úvod do biblického poradenství
  • Teologický základ pro biblické poradenství 1
  • Metody změny biblickým způsobem
  • Základní vlastnosti biblického poradce

PROGRAM BIBLICKÉ PORADENSTVÍ 2

PŘEDMĚTY PROGRAMU:

  • Manželství a rodina
  • Teologický základ pro biblické poradenství 2
  • Metody změny biblickým způsobem
  • Pozorování v procesu poradenství
  • Poradenská praxe
  • Problémy a postupy