PŘIHLÁŠKA A POPLATEK ZA STUDIUM

Přihláška ke studiu musí být podána prostřednictvím níže uvedených formulářů. Termín pro podávání žádostí je do konce měsíce července v daném kalendářním roce.

Při posuzování uchazečů o studium hodnotí ČBI studentovu osobní a duchovní způsobilost. Stejné oblasti, ale i některé další, najdeme v Písmu, když je řeč o potenciálních duchovních vůdcích. ČBI si vyhrazuje právo na zamítnutí zápisu jakéhokoli studenta, u něhož se i po přijetí ukáže, že postrádá tyto nezbytné předpoklady. Ve všech přihláškách bude ČBI hledat důkaz toho, že uchazeč touží růst ke křesťanské zralosti.

Zásady týkající se zadávání a plnění domácích úkolů

V průběhu hodin budou pokaždé zadány domácí úkoly, které jsou nepostradatelnou součástí procesu výuky. V případě, že student neodevzdá úkol ve stanovený termín (nadcházející měsíc), bude mu snížené hodnocení. V průběhu následujícího měsíce bude hodnotitel v kontaktu se studentem a pokusí se jej povzbuzovat a motivovat ke splnění úkolu. Pokud tentýž úkol neodevzdá ani následující měsíc, dojde k osobní schůzce mezi studentem, jeho vyučujícím a ředitelem ČBI, kde bude student znovu důrazně upozorněn na nutnost plnění domácích úloh. V případě, že tentýž úkol neodevzdá ani třetí měsíc, bude studentovi předčasně ukončeno studium na ČBI. Tato pravidla budou striktně dodržována.

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ:

  • Přihláška ke studiu (zde)
  • Souhlas s pravidly ČBI
  • Souhlas s naším vyznáním víry (zde)
  • Svědectví o víře v Ježíše Krista
  • Hodnocení pastora/staršího (ke stažení zde)
  • Zaplacení registračního poplatku (do 31.7. = 200,- / po 31.7. = 500,-)

POPLATKY

Školné, které si studenti platí, představuje pouze malý podíl skutečné ceny studia na ČBI. Pro činnost ČBI je nezbytná soustavná podpora jednotlivců a sborů.
Ceny studia platné na rok 2022/2023 naleznete níže. Cena programu zahrnuje také poznámky ke kurzům, vybranou literaturu, stravu, ubytování a účast na Vánoční a absolventské večeři v doprovodu jedné další osoby.
Nebudou vráceny poplatky pro nevyužití těchto služeb ani pro neúčast.

BANKOVNÍ INFO:

CZK účet:    2501266316/2010
EURo účet: 2401266319/2010

CENA ZA CELOROČNÍ PROGRAM: ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY (1, 2)

Jednorázová platba – 4.200,- Kč za každý školní rok
Termín splatnosti: první studijní víkend v září
10 měsíčních splátek – 4.580,- Kč za každý školní rok
První splátka: 800,-
Zbývající splátky: 9 x 420,- (Celkem 4.580,-Kč)
Splatnost: předem na účet nebo hotově během studijního víkendu v daném měsíci

CENA ZA CELOROČNÍ PROGRAM: VÝKLAD A KÁZÁNÍ BIBLE (1, 2)

Jednorázová platba – 5.000,- Kč za každý školní rok
Termín splatnosti – první studijní víkend v září
10 měsíčních splátek – 5.300,- Kč za každý školní rok
První splátka: 800,-
Zbývající splátky: 9 x 500,- (Celkem 5.300,-Kč)
Splatnost: předem na účet nebo hotově během studijního víkendu v daném měsíci

CENA ZA CELOROČNÍ PROGRAM: BIBLICKÉ PORADENSTVÍ (1, 2)

Jednorázová platba – 5.000,- Kč za každý školní rok
Termín splatnosti – první studijní víkend v září
10 měsíčních splátek – 5.300,- Kč za každý školní rok
První splátka: 800,-Kč
Zbývající splátky: 9 x 500,- (Celkem 5.300,-Kč)
Splatnost: předem na účet nebo hotově během studijního víkendu v daném měsíci