VÝKLAD A KÁZÁNÍ BIBLE 1 & 2

Biblické vyučování a kázání, které má zásadní význam pro zdraví církve, nemůže být nikdy přeceněno. Při pohledu do církevní historie jasně vidíme, že vyučování a kázání hrálo hlavní roli ve funkčnosti církve a v jejím růstu. Samotná Česká reformace byla započata činností mužů, kteří vybízeli druhé ke kázání pravdy. Jan Milíč, Jan Hus a další si uvědomili důležitost kázání a svědomitě pracovali nejen na tom, aby sami k lidem promlouvali, ale také aby připravili další muže k vyučování a kázání. Považujeme vyučování a kázání za stejně důležité jako naši předkové, a proto se snažíme vzdělávat muže tak, aby byli schopni vykládat Boží Slovo.

Tento program je určen absolventům Základy křesťanské víry 1 & 2 či podobného programu, mužům, kteří touží růst v porozumění Božího slova, a kteří chtějí Božím slovem sloužit dalším. Program je užitečný pro všechny, kdo vedou biblické studium, vyučují skupinku mládeže nebo kážou z kazatelny. Jedná se o dvouletý studijní program.

* V roce 2023 bude pokračovat výuka 2. ročníku tohoto programu, proto do něj letos nepřijímáme přihlášky.

** Máte-li zájem o jiný studijní program, můžete se do něj zapsat ZDE.

PROGRAM VÝKLAD A KÁZÁNÍ BIBLE 1

Školní rok trvá 10 měsíců, během nichž studenti absolvují 10 intenzivních víkendových kurzů (pátek večer – Studentská kázání (Laboratoř kázání), sobota – Homiletika 1, Pastorační péče 1).

 PŘEDMĚTY PROGRAMU:

 • Homiletika 1
 • Pastorační péče 1
 • Laboratoř kázání (studentská kázání)

SEMINÁŘE PROGRAMU:

 • Biblická konference

PROGRAM VÝKLAD A KÁZÁNÍ BIBLE 2

Školní rok trvá 10 měsíců, během nichž studenti absolvují 10 intenzivních víkendových kurzů (pátek večer – Studentská kázání (Laboratoř kázání), sobota – Homiletika 2, Pastorační péče; Systematická teologie 2/Hermeneutika 2).

PŘEDMĚTY PROGRAMU:

 • Homiletika 2
 • Pastorační péče 2
 • Laboratoř kázání (studentská kázání)
 • Hermeneutika 2
 • Systematická teologie 2

SEMINÁŘE PROGRAMU:

 • Základy biblické řečtiny
 • Biblická konference

Semináře nejsou určeny pouze našim studentům, ale také pastorům/starším, vedoucím biblických kurzů, vedoucím mládeže, vedoucím nedělních škol a komukoli, kdo touží sloužit Pánu v místní církvi. Slouží k intenzivnímu studiu konkrétního tématu a jsou výbornou příležitostí ke společenství služebníků z různých církví a k jejich sdílení.