kazatelskespolecenstvi

„Ale my kážeme Krista ukřižovaného“ – 1. Korinstkým 1,23

Kazatelské společenství bylo založeno v roce 2015. Cílem tohoto společenství je sdružovat evangelikální kazatele, kteří touží věrně kázat Boží slovo a pastýřovat Boží stádo. S tímto cílem správci tohoto společenství, zaštíteni Českým biblickým institutem, posílají každý měsíc krátké emaily s články zabývající se pastorací, teologií, kázáním, atd. V případě zájmu se můžete nahlásit k odběru těchto emailů zde.

Naše povolání, kazatelství, není, jako jiná řemesla a zaměstnání ve světě, jen vykonávání práce a usilování o zisk, nebo na druhou stranu natřásání kadeří, vyhledávání rozkoší a uspokojování choutek, či něco podobného jako jiné běžné lidské záležitosti. Je to něco většího, důstojnějšího a hroznějšího, než zlý jazyk vůbec dokáže vypovědět: Stát na Božím místě a vyhlašovat lidem za přikázání věci ne své ani andělské, ale nařízení samotného Boha. Nikdo by k tomu tedy neměl přistupovat jinak než s bázní jako Mojžíš – když měl totiž na Božím místě mluvit k lidu, řekl: „Třesu se hrůzou a děsem.“ (Žd 12:21) A máme dbát na to, aby Boží Slovo, které vysvětlujeme, bylo tím, čím má být, totiž Boží mocí a ostrým, dvousečným mečem, který proniká do lidských srdcí, až ke kostem a do mysli; abychom nejednali jako farizeové, kteří jen vedli zdlouhavé řeči, ale učili jako ti, kdo mají moc. (Jan Amos Komenský – Zpráva a naučení o kazatelství)

Všechny předchozí články Kazatelského společenství naleznete ZDE

Facebook:

https://www.facebook.com/kazatelskespolecenstvi/