Když se Izrael přestal zajímat o vztah se svým Pánem, Hospodin jej napomenul skrze proroka Agea (1:5). “Přemýšlejte o svých cestách!” volal Ageus a naléhal na Izraelce, aby zhodnotili věci, které se děly v jejich životech. Vyzýval je, aby zvážili zanedbaný stav svých duší ve světle toho, co jim Hospodin pověděl.

I ti, kteří jsou Bohu nejvěrnější, se potřebují čas od času zastavit a popřemýšlet o směřování svých životů. Je snadné sklouznout k životu, který je jen shonem od jednoho přeplněného týdne k druhému, aniž bychom se zamysleli kam vlastně jdeme nebo kam bychom měli jít.

Začátek nového roku nebo den narozenin je ideálním obdobím na takové zastavení a přemýšlení. Je to čas, kdy se můžeme ohlédnut za svým životem a stanovit si nový směr. K tomu vám jako pomocníka nabízím tyto otázky, které můžete s modlitbou v Boží přítomnosti zvážit.

 1. Co bych mohl v tomto roce udělat, abych se více těšil z Boha?
 2. O jakou lidsky naprosto nemožnou věc budu Boha tento rok žádat?
 3. Jakou důležitou věc mohu udělat, abych vylepšil kvalitu našeho rodinného života?
 4. V jaké duchovní disciplíně se chci letos zlepšit? A jaké kroky v tomto směru podniknu?
 5. Co plýtvá nejvíce mého času a  jak to mohu změnit?
 6. Jak  mohu letos nejlépe posílit svůj sbor?
 7. Za čí spasení budu Boha tento rok nejúpěnlivěji prosit?
 8. Čím se z Boží milosti budu snažit učinit tento rok jiným, než byl ten předchozí?
 9. Jak mohu v tomto roce vylepšit svůj modlitební život?
 10. Která z věcí, jež se tento rok chystám udělat, bude mít největší dopad na moji budoucnost, na příštích deset let, na věčnost?

K těmto deseti otázkám přidávám i jednadvacet dalších, které vám pomohou “přemýšlet o svých cestách”. Můžete je promyslet všechny najednou nebo si v průběhu měsíce zodpovězte vždy jednu otázku denně.

 1. Jaké nejdůležitější rozhodnutí potřebuji tento rok udělat?
 2. Která oblast v mém životě potřebuje zjednodušit a co mohu v tomto roce udělat pro to, abych ji zjednodušil?
 3. Pociťuji nějakou potřebu, kterou bych měl letos naplnit?
 4. Jaký zvyk si chci letos vytvořit?
 5. Koho bych chtěl v tomto roce nejvíce povzbudit?
 6. Co je letos mým nejdůležitějším finančním cílem?
 7. Jak mohu v tomto roce zlepšit kvalitu svého pracovního nasazení?
 8. Jakým způsobem mohu být letos požehnáním pro svého kazatele nebo pro někoho jiného, kdo mi slouží?
 9. Co mohu tento rok udělat, abych znásobil duchovní dědictví, které jednou zanechám svým dětem a vnukům?
 10. Jakou knihu kromě Bible si chci letos přečíst?
 11. Čeho z minulého roku nejvíce lituji, a co udělám letos, aby se to neopakovalo?
 12. O jaké Boží požehnání budu v tomto roce nejvíce usilovat?
 13. Ve které oblasti svého života potřebuji nejvíce růst a jaké kroky v tomto ohledu podniknu?
 14. Na jakou důležitou cestu se chci letos vydat?
 15. Jakou dovednost si chci tento rok osvojit nebo v jaké se chci zlepšit?
 16. Na jaký účel nebo které konkrétní křesťanské službě věnuji v tomto roce peněžní dar (jiný než dávám obvykle)?
 17. Jak mohu lépe využít každodenní dojíždění do školy, do práce …  např. četbou v autobuse, poslechem nahraných kázání v autě apod.?
 18. Kterému biblickému učení chci tento rok lépe porozumět a co pro to udělám?
 19. Kdyby mi ti, kteří mě znají nejlépe, měli v něčem poradit, co by mi řekli? Měli by pravdu? Co s tím udělám?
 20. Kterou důležitou věc plánuji v tomto roce zakoupit?
 21. V jaké oblasti svého života se nejvíce potřebuji změnit a co pro to v tomto roce udělám?

Hodnota těchto otázek nespočívá ani tak v jejich hloubce, jako spíše v prosté skutečnosti, že soustřeďují naši pozornost na určité životní problémy nebo závazky. Například když se zamyslíte a napíšete si jméno jednoho člověka, kterého v tomto roce chcete povzbudit, velmi tím zvýšíte šanci, že se vám to skutečně podaří.

Pokud se Vám tyto otázky zdají užitečné, můžete si je vytisknout a umístit na nějaké vhodné místo, vložit do diáře, pověsit na nástěnku, založit do deníku apod., kde si je můžete pravidelně procházet i častěji než jednou za rok..

Zhodnoťme tedy naše životy, stanovme si cíle, plánujme a žijme v tomto roce svědomitě. Pamatujme, že “plány jsou pilnému jenom ku prospěchu” (Přísloví 21:5), a při tom všem si zachovejme vědomí naší plné závislosti na Králi, který řekl: “Beze mne nemůžete činit nic” (Jan 15:5).