Všichni členové našeho učitelském sboru jsou na plný úvazek zaměstnáni ve službě. Jsou to muži, kteří nejneom mají potřebnou teologickou kvalifikaci, ale jsou také zkušenými pastory a učiteli Božího Slova.

Lance Roberts, D.Min., ředitel ČBI

Lance slouží jako ředitel a profesor Českého biblického institutu. Absolvoval Liberty University (B.S.), The Master´s Seminary (M.Div., D.Min.) a v roce 2001 byl ordinován pro službu. Od té doby žije a slouží v České republice jako pastor a zakladatel sborů. V současnosti je jedním z pastorů/starších sboru BJB v Kroměříži a je jedním ze zakladatelů občanského sdružení Didasko. Lance je autorem knihy Co očekávat od svého pastora (Didasko, 2014).

Antonín Váhala, Ph.d.

Antonín se přistěhoval do Olomouckého kraje aby mohl založit sbor v Prostějově a zároveň učit na Českém biblickém institutu v Kroměříži. Má ženu a sedm dětí. Uvěřil ve Spojených Státech, kde také vystudoval M.Div. a Th.M. na Southeastern Baptist Theological Seminary. Svou doktorskou disertační práci (Ph.D.) v oboru historie české reformace obhájil na New England Universitě v Armidale (Austrálie).

Marcus Denny, M.Div.

Marcus slouží jako prozatimní pastor Biblického sboru křesťanů v Kladně. Absolvoval Whitworth University (B.S.), The Master’s Seminary (M.Div.) a v roce 2007 byl ordinován pro službu nesení evangelia sborem Cornerstone Bible Church. Během studia a po své ordinaci sloužil jako pomocný pastor v CBC. Od roku 2009 slouží v České republice jako zakladatel sborů.

Jonathan Moorhead, Ph.D.

Jonathan vystudoval Dallas Theological Seminary (Ph.D.) a The Master’s Seminary (Th.M. a M.Div.). Byl ordinován do služby evangelia v roce 2008. Následně začal sloužit v Rusku v Samaře v Centru pro biblické vzdělávání, kde sloužil až do roku 2014. Na tomto semináři vyučoval církevní historii, apologetiku a teologii. V roce 2016 se s rodinou přestěhovali do Čech, aby pomohli s výukou na Českém biblickém institutu. Je také certifikovaným biblickým poradcem v rámci Asociace certifikovaných biblických poradců (ACBC). Zároveň slouží ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Kuřimi. Je ženatý a má pět dětí.

Ing. Meinolf Mellwig

Je německý misionář, který slouží v Česku od roku 1994. Od roku 1995 se podílel na zakládání sboru v Ostravě-Poruba. V nynější době zakládá již druhý sbor a to v Berouně. Meinolf slouží také jako jeden z čelních představitelů Křesťanských sborů. Se svou manželkou mají pět děti.

John Dostál, M.Div.

John nyní slouží jako ředitel organizace s názve 360 º Rethink s.r.o. Vystudoval Trinity International University (B.A.) a také Southern Baptist Theological Seminary (M.Div.). Slouží v pastorační službě více než 10 let. V roce 2011 se rozhodl sloužit zde v České republice skrze Abassadors of Grace International a Grace fellowship Church. Je certifikovaným biblickým poradcem v rámci Asociace certifikovaných biblických poradců (ACBC). Se svou manželkou mají pět dětí.

Bc. Alois Klepáček, M.a.

Alois byl v roce 2009 řádné ordinován do pastorační služby. Nyní slouží jako pastor/starší ve sboru BJB v Kroměříži, kde také více než deset let žije se svou ženou a dvěma dcerami. Absolvoval Universitu Mateja Bela (UMB), kde na katedře Evangelikální teologie a misie (KETM) studoval Evangelikální teologii a misii (Bc.) Následně absolvoval studia na EBTC v Berlíně, kde dokončil Master of Arts (M.A.) v Novozákonních studiích. Je také jedním ze zakladatelů vydavatelství Didasko.

Radek Kolařík, M.A.

Radek slouží od roku 2004 v Kuřimi a je z Boží milosti zakládajícím pastorem sboru Křesťané Kuřim. Absolvoval Liberty University (B.S.) a nyní dokončil studia na European Bible Training Centrum v Berlíně (M.A.). S manželkou vychovávají pět dětí.

Wesley Robinson, M.A.B.C.

Wesley slouží s Křesťanskými sbory v Brně-Líšeň od roku 2006. Vystudoval Davis College (B.R.E.) a nyní dokončil magisterský titul v biblickém poradenství na The Master’s College. Je certifikovaným biblickým poradcem v rámci Asociace certifikovaných biblických poradců (ACBC). Byl pověřen do služby sborem Bouquet Canyon Church v roce 2010.

 

a další externí učitelé