Didasko – www.didasko.cz

Biblická konference – www.biblickakonference.cz

Český studijní překlad – www.biblecsp.cz

Odpovědi na biblické otázky – www.gotquestions.org/cesky 

Theophilos – www.theophilos.sk (biblický program pro PC)

Česká biblická společnost – www.dumbible.cz 

Europäisches Bibel Trainings Centrum (Berlin) – www.ebtc-online.org

The Master’s Academy International – www.tmai.org