VÝKLAD A KÁZÁNÍ BIBLE 1 & 2

Biblické vyučování a kázání, které má zásadní význam pro zdraví církve, nemůže být nikdy přeceněno. Při pohledu do církevní historie jasně vidíme, že vyučování a kázání hrálo hlavní roli ve funkčnosti církve a v jejím růstu. Samotná Česká reformace byla započata činností mužů, kteří vybízeli druhé ke kázání pravdy. Jan Milíč, Jan Hus a další si uvědomili důležitost kázání a svědomitě pracovali nejen na tom, aby sami k lidem promlouvali, ale také aby připravili další muže k vyučování a kázání. Považujeme vyučování a kázání za stejně důležité jako naši předkové, a proto se snažíme vzdělávat muže tak, aby byli schopni vykládat Boží Slovo.

Tento program je určen absolventům Základy křesťanské víry 1 & 2 či podobného programu, mužům, kteří touží růst v porozumění Božího slova, a kteří chtějí Božím slovem sloužit dalším. Program je užitečný pro všechny, kdo vedou biblické studium, vyučují skupinku mládeže nebo kážou z kazatelny.
Program sestává ze dvou částí, pro první a druhý rok.

Přihláška a poplatek za studium

PROGRAM VÝKLAD A KÁZÁNÍ BIBLE 1

Školní rok trvá 10 měsíců, během nichž studenti absolvují 10 intenzivních víkendových kurzů (pátek večer – Pastorální teologie, sobota – Pokročilé principy výkladu Bible, Úvod do výkladového kázání, Historie kázání / Homiletika 1, Systematická teologie 1). Každý rok krom toho proběhne dodatečný kurz.

PŘEDMĚTY PROGRAMU:

 • Pokročilé principy výkladu Bible
 • Pastorální teologie 1
 • Historie kázání / Homiletika 1
 • Úvod do výkladového kázání
 • Systematická teologie 1

SEMINÁŘE PROGRAMU:

 • Církevní historie
 • Biblická konference

 

PROGRAM VÝKLAD A KÁZÁNÍ BIBLE 2

Školní rok trvá 10 měsíců, během nichž studenti absolvují 10 intenzivních víkendových kurzů (pátek večer – Pastorální teologie, sobota – Výkladové kázání, Homiletika 2, Systematická teologie 2). Každý rok krom toho proběhne dodatečný kurz.

PŘEDMĚTY PROGRAMU:

 • Výkladové kázání
 • Pastorální teologie 2
 • Homiletika 2
 • Systematická teologie 2

SEMINÁŘE PROGRAMU:

 • Biblické poradenství
 • Biblická konference

Semináře nejsou určeny pouze našim studentům, ale také pastorům/starším, vedoucím biblických kurzů, vedoucím mládeže, vedoucím nedělních škol a komukoli, kdo touží sloužit Pánu v místní církvi. Slouží k intenzivnímu studiu konkrétního tématu a jsou výbornou příležitostí ke společenství služebníků z různých církví a k jejich sdílení.