Přihláška ke studiu musí být podána prostřednictvím níže uvedených formulářů. Termín pro podávání žádostí je do konce měsíce srpna v daném kalendářním roce.

Zde si můžete stáhnout přihlášku ve formátu PDF

Při posuzování uchazečů o studium hodnotí ČBI studentovu osobní a duchovní způsobilost. Stejné oblasti, ale i některé další, najdeme v Písmu, když je řeč o potenciálních duchovních vůdcích. ČBI si vyhrazuje právo na zamítnutí zápisu jakéhokoli studenta, u něhož se i po přijetí ukáže, že postrádá tyto nezbytné předpoklady. Ve všech přihláškách bude ČBI hledat důkaz toho, že uchazeč touží růst ke křesťanské zralosti.

Zásady týkající se zadávání a plnění domácích úkolů

V průběhu hodin budou pokaždé zadány domácí úkoly, které jsou nepostradatelnou součástí procesu výuky. V případě, že student neodevzdá úkol ve stanovený termín (nadcházející měsíc), bude mu snížené hodnocení. V průběhu následujícího měsíce bude hodnotitel v kontaktu se studentem a pokusí se jej povzbuzovat a motivovat ke splnění úkolu. Pokud tentýž úkol neodevzdá ani následující měsíc, dojde k osobní schůzce mezi studentem, jeho vyučujícím a ředitelem ČBI, kde bude student znovu důrazně upozorněn na nutnost plnění domácích úloh. V případě, že tentýž úkol neodevzdá ani třetí měsíc, bude studentovi předčasně ukončeno studium na ČBI. Tato pravidla budou striktně dodržována.

 

Nezbytné předpoklady pro přijetí:

  • Přihláška ke studiu (ke stažení zde)
  • Souhlas s pravidly ČBI
  • Souhlas s naším vyznáním víry
  • Svědectví o víře v Ježíše Krista
  • Doporučení pastora/staršího (ke stažení zde)
  • Zaplacení registračního poplatku

Poplatky

Školné, které si studenti platí, představuje pouze malý podíl skutečné ceny studia na ČBI. Pro činnost ČBI je nezbytná soustavná podpora jednotlivců a sborů.
Ceny studia platné od únoru 2012 (viz níže). Cena programu zahrnuje také poznámky ke kurzům, stravu, ubytování a účast na Vánočním a absolventském večírku v doprovodu jedné další osoby.
Nebudou vráceny poplatky pro nevyužití těchto služeb ani pro neúčast.

Bankovní info:

CZK účet:    2501266316/2010
EURo účet: 2401266319/2010

Cena za celoroční program: Základy křesťanské víry (1, 2)

Jednorázová platba – 3.000,-Kč/každý
Termín splatnosti – první studijní víkend v září
10 měsíčních splátek – 3.200,-Kč
První platba = 500,-
Další splátky 9 x 300,- (Celkem 3200,-)
Termíny splatnosti – 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6

Cena za celoroční program: Výklad a kázání Bible (1, 2)

Jednorázová platba – 4.500,-Kč/každý
Termín splatnosti – první studijní víkend v září
10 měsíčních splátek – 4.650,-Kč
První platba = 600,-
Další splátky 9 x 450,- (Celkem 4.650,-)
Termíny splatnosti – 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6

Cena za celoroční program: Biblické poradenství (1, 2)

Jednorázová platba – 3.500,-Kč/každý
Termín splatnosti – první studijní víkend v září
10 měsíčních splátek – 3.750,-Kč
První platba = 600,-
Další splátky 9 x 350,- (Celkem 3.150,-)
Termíny splatnosti – 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6