Jak nám můžete pomoci

Prosba o modlitby

Prosíme, pravidelně se modlete za:

  •  naši službu
  • naše učitele
  • naše studenty
  • naše aktuální semináře a konferenci
  • více výukových materiálů

Dary

Pokud chcete svou finanční podporou přispět k vzdělávání mužů a žen pro biblickou službu, můžete nám přispět:

  • Převodem – 254262094/0300
  • Kreditní kartouwww.tmai.org/donate – Kliknout na „Recipient“ a pak „Czech Republic: Czech Bible Institute“